جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴
جای خالی پرویز هادی در المیک ریو پرنشد! ۶ شهریور ۱۳۹۵

جای خالی پرویز هادی در المیک ریو پرنشد!

المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت. عصر تبریز: المپیک ریو در حالی به پایان رسید که کشتی آزاد ایران در این رقابتها نمایش قابل قبول و درخور توجهی از خود به جای نگذاشت. کمیل قاسمی که […]

پرویز هادی: با وجود قهرمانی، حق من را تضییع کردند/مسابقه انتخابی برای حذف من از المپیک برنامه‌ریزی شده بود ۱۵ تیر ۱۳۹۵

پرویز هادی: با وجود قهرمانی، حق من را تضییع کردند/مسابقه انتخابی برای حذف من از المپیک برنامه‌ریزی شده بود

در مسابقه انتخابی هم سه بار کشتی گرفتیم که هر کدام یک پیروزی کسب کرده و یک کشتی هم مساوی شد و در مجموع امتیازات سه کشتی، برتری‌ ۱۱بر ۶ با من است، اما با این وجود کمیل قاسمی را برای المپیک انتخاب کردند که ظلم آشکار به من است.