جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۰
قرارداد کنستانت با تراکتور فسخ شد ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

قرارداد کنستانت با تراکتور فسخ شد

با توجه به محرز شدن بیماری کوین‌ کنستانت، قرارداد این بازیکن با تراکتورسازی فسخ شد.