جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۲
تبریز میزبان نخستین جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه، کنگره ملی شهدای دانشجو ۲۵ مهر ۱۳۹۶

تبریز میزبان نخستین جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه، کنگره ملی شهدای دانشجو

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی، گفت: نخستین جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه، کنگره ملی شهدای دانشجو برگزار می شود.