جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷
فتح الله گولن کیست؟ ۲۶ تیر ۱۳۹۵

فتح الله گولن کیست؟

در اتفاقی عجیب ساعتی پیش افسران مرتبط با “فتح الله گولن” کودتا کردند و قدرت در ترکیه به دست نظامیان افتاد.