شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۴
گم شده در کودکی… ۲۸ دی ۱۳۹۴

گم شده در کودکی…

گاه نافذ و مهربانش را از نگاهت می دزدد، بی قرار است، گویی دنبال چیزی می گردد، پریشان است، چند سالی می‌شود که دیگر نه مامان می‌گوید نه بابا، فقط نگاه می کند.