شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۱
آقای نوبخت! با بدهی استقلال و پرسپولیس چند کلاس کپری حذف می شود؟ ۱۰ آبان ۱۳۹۶

آقای نوبخت! با بدهی استقلال و پرسپولیس چند کلاس کپری حذف می شود؟

روشن است که دولت به خوبی می داند با این حدود 8 میلیارد تومان بدهی می تواند چند کلاس از 24000 کسری کلاس را جبران کند، یا کلاس درس استاندارد را جایگزین کلاس های کپری و صحرایی کند، یا می تواند چند بخاری غیر استاندارد را به سیستم های گرمایشی ایمن تبدیل کند که شاهد حوادث تلخی مانند فاجعه مدرسه شین‌آباد نباشیم، یا می تواند چند مدرسه غیرمقاوم در نقاط زلزله خیز را ایمن سازی کند، اما از آن جایی که نمی خواهد خود را برابر هواداران قرار دهد، با پرداختن این رقم از جیب ملت، از برخورد طفره می رود.