شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰
چتر امنیت و دلسوزی یک پلیس مهربان در روز بارانی روی سر کودک فال فروش/تقدیر از سرباز مهربان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

چتر امنیت و دلسوزی یک پلیس مهربان در روز بارانی روی سر کودک فال فروش/تقدیر از سرباز مهربان

چهارشنبه بارانی پایتخت با یک تصویر از سربازی که بارانی‌اش را بر سر کودکی فال‌فروش گرفته تا از هجوم باران بهاری در امان بماند ماندگار شد.