شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۹
پریا خودش را کشت، کسی هم مقصر نیست! ۷ دی ۱۳۹۴

پریا خودش را کشت، کسی هم مقصر نیست!

روا از مرگ نجات پیدا کرده اما همچنان نه استقلال دارد و نه جایی در مرکز.