شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۶
آغاز رسمی روند انتقال قدرت به بایدن با چراغ سبز ترامپ ۴ آذر ۱۳۹۹

آغاز رسمی روند انتقال قدرت به بایدن با چراغ سبز ترامپ

ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته،‌ در رشته توییتی با تایید این موضوع گفت که دستور داده مراحل اولیه برای انتقال قدرت به بایدن آغاز شود.