شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۳
کیفرخواست ۱۰۷۰ قاضی صادر شد/ ۶۰ نفر معلق شدند ۲۴ تیر ۱۳۹۶

کیفرخواست ۱۰۷۰ قاضی صادر شد/ ۶۰ نفر معلق شدند

دادسرای انتظامی قضات اعلام کرد: تعداد کیفرخواست‌ها از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ به ۶۰ فقره کاهش یافته است.