شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷
کیفیت هوای تبریز در شرایط ناسالم/افزایش آلودگی هوا طی روزهای آتی ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

کیفیت هوای تبریز در شرایط ناسالم/افزایش آلودگی هوا طی روزهای آتی

با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه های سنجش کیفی، هوای تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.