شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۵
افتتاح چند طرح آموزشی در اهر ۹ شهریور ۱۳۹۶

افتتاح چند طرح آموزشی در اهر

چند طرح آموزشی در شهرستان اهر افتتاح شد.