شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۵
قاتل نامرئی در تبریز باز هم قربانی گرفت ۹ دی ۱۳۹۴

قاتل نامرئی در تبریز باز هم قربانی گرفت

گاز گرفتگی در داخل حمام جان مرد ۶۲ ساله تبریزی را گرفت.