شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۹
گاف بزرگ مجری الجزیره در مورد «حاج قاسم» ۲۹ دی ۱۳۹۴

گاف بزرگ مجری الجزیره در مورد «حاج قاسم»

این گاف مجری تلوزیونی الجزیره در برنامه زنده، به حدی خنده دار بود که مهمان تصویری برنامه نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد.