شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۷
احیای دریاچه ارومیه نیازمند اشخاصی همچون امام خمینی(ره) و گاندی است ۲۴ مهر ۱۳۹۴

احیای دریاچه ارومیه نیازمند اشخاصی همچون امام خمینی(ره) و گاندی است

عصر تبریز: دانشیار رشته عمران دانشگاه تبریز گفت: احیای دریاچه ارومیه نیازمند اشخاصی همچون امام خمینی(ره) و گاندی است. روزنامه سرخاب به نقل از ایسنا نوشت:  دکتر مهدی ضرغامی در جلسه ارائه گزارش فرصت مطالعاتی گروه اعزامی به آمریکا با تاکید بر احیای دریاچه ارومیه ابراز کرد: احیای کامل دریاچه ارومیه نیازمند ایمان راسخ و […]