شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹
آمادگی ارس برای پذیرایی از موج اصلی گردشگران نوروزی ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

آمادگی ارس برای پذیرایی از موج اصلی گردشگران نوروزی

این سازمان برای پذیرایی از موج اصلی گردشگران نوروزی در دوازدهم و سیزدهم فروردین آمادگی کامل دارد.