شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۶
آزمون جامع دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری در آذربایجان شرقی برگزار می شود ۱۲ تیر ۱۳۹۵

آزمون جامع دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری در آذربایجان شرقی برگزار می شود

این آزمون بصورت جامع همزمان با سراسر کشور در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.