شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۸
مهمترین موانع در مسیر برند سازی شهر تبریز ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

مهمترین موانع در مسیر برند سازی شهر تبریز

انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام هرچند پدیده ای دارای ارزش و اهمیت است اما برخی هنوز نمی دانند این انتخاب یک فرصت برای معرفی این شهر می باشد و از آن باید به عنوان یک ابزار برای شناساندن تبریز استفاده کرد.