جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۰
رویکردهای گردشگری در خدمت توسعه ارتباطات اجتماعی/ معرفی هویت کلان‌شهرهای تاریخی، دغدغه مهم اصلی اطلس شهرهای اسلامی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

رویکردهای گردشگری در خدمت توسعه ارتباطات اجتماعی/ معرفی هویت کلان‌شهرهای تاریخی، دغدغه مهم اصلی اطلس شهرهای اسلامی

در شرایطی که امروز آتش جنگ‌ و جدل، بیشتر کشورهای منطقه را در بر گرفته است، توسعه گردشگری امری است که می‌تواند در خدمت نزدیکی ملت‌ها و افزایش وفاق و همدلی بین حکومت‌ها بیانجامد. عصر تبریز: شهردار تبریز با بیان اینکه دغدغه‌ اصلی اطلس شهرهای اسلامی، افزایش همگرایی بین دولت‌شهرها و تبادل تجربیات توسعه‌محور است، […]