شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۷
تبریز برای ورود ۱٫۵ میلیون گردشگر خارجی آماده شود ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

تبریز برای ورود ۱٫۵ میلیون گردشگر خارجی آماده شود

باید تبریز را برای میزبانی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی درآن مقطع آماده کنیم.