جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز - عصرتبریز
پاک سازی تبریز از زوائد بصری و ساماندهی بافت‌های تاریخی ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطرح کرد:

پاک سازی تبریز از زوائد بصری و ساماندهی بافت‌های تاریخی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز با بیان اینکه تبریز جزو ۷ شهر فرهنگی ایران است گفت: رویکرد ما در آستانه رویداد تبریز ۲۰۱۸ احیا و غبار زدایی بافتهای دارای هویت فرهنگی و تاریخی است.