پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۰۵
شرایط اپل برای بازگشت اپلیکیشن های ایران به اپ استور ۵ شهریور ۱۳۹۶

شرایط اپل برای بازگشت اپلیکیشن های ایران به اپ استور

شرایط اپل برای بازگشت اپلیکیشن های ایران به اپ استور